بانک سوالات ایستایی - عصر کنکاش (منابع آزمون کارشناسی ارشد و دکتری معماری-شهرسازی-هنرهای ساخت و معماری-مدیریت پروژه-مرمت وهنر)

کتاب بانک سوالات ایستایی ویژه آزمونهای کارشناسی ارشد مجموعه هنر هاس ساخت و معماری و مجموعله معماری به صورت طبقه بندی شده از آزمونهای کارشناسی ارشد و دکتری و سوالات تالیفی چاپ شد. تست های این کتاب از آسان به دشوار چیده شده و پاسخنامه تشریحی آن می تواند موارد آموزشی مورد نیاز داوطلبان عزیز را تلچتامین می نماید.

طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید