کتاب های دانشگاهی

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

از لاس وگاس بیاموزیم

اولین بخش این کتاب توصیف مطالعات ما بر معماری استریپ است و بخش دوم در مورد عمومی سازی نمادگرایی در معماری و شمایل نگاری نامنظم شهری از یافته های ما در بخش اول است.

عبور از لاس وگاسنوعی گذر از خیابان 91 ، که کهن الگوی (آرک تایپ) استریپ تجاری است که در ناب ترین و شورانگیز ترین حالت دیده می شود. ما معتقدیم که سند متعبر و تحلیل فرم فیزیکی آن برای معماری و شهر سازی امروز، بسیار حائز اهمیت است. چنانچه مطالعات اروپای قرون وسطی، رم و یونان باستان برای نسلهای قبل مهم بوده است.

قیمت قبلی: 300,000 ریال
قیمت: 285,000 ریال

معماری تخنه

مقدمه دکتر ایرج اعتصام

به کار بردن اصطلاح یونانی "تخنه "Techne  در عنوان کتاب بصورت "معماری تخنه" خواننده کتاب را به کنجکاوی وامیدارد زیرا اصطلاحی است که کمتر در کتابهای معماری به کار رفته است و در عین حال کلمه ایست که بر نحوه ای از دانستنی و علم دلالت دارد و زمینه را برای دید وسیعتر خواننده آماده می­کند.

-این کتاب یگ "طرح جامع" و یک "تاریخ جامع" از علم، ابداع و نوآوریست که به درستی با فلسفه آغاز می­شود و دیدگاه­های فلاسفه مشهور یونان قدیم مانند افلاطون، ارسطو و سقراط تا فیلسوفان عصر حاضر همچون آدورنو، مارتین هایدیگر، اسپینوزا و میشل فوکو و غیره را مطرح میکند و سپس به تاریخ تکنولوژی و "ده کتاب" ویتروویوس با ارائه سه شعار معروف آن (زیبایی=Venustas) ، (مفید بودن= Utilitas) و (استحکام= Firmtas) میپردازد که سپس با نظرات تکمیلی لئون باتیستا آلبرتی پایه های تئوریک معماری را گسترش می­ دهد.

قیمت قبلی: 700,000 ریال
قیمت: 665,000 ریال

انسان طبیعت معماری

انسان طبیعت معماری

قیمت قبلی: 230,000 ریال
قیمت: 218,500 ریال

ذن (راهنماي معماري و شهرسازي)

ذن ما را از تعلقات رها ميسازد، ذن باعث مي شود هر انساني به خود واقعي خود دست يابد، خود را
بيابد، فارغ از هرگونه اسامي و ردهبندي شغلي و اجتماعي؛ تنها خود واقعي و چه لذ تبخش است
ديدن خود و ديگران فارغ از مقام و منزلتشان

قیمت قبلی: 700,000 ریال
قیمت: 665,000 ریال

فنگ شویی (راهنمای معماری،شهر سازی و منظر)

فنگ شويي كه به معناي باد و آب است، هنر زندگي موزون با محيط بر اساس طراحي نظم مي باشد. هدف از اين کتاب معرفی فنگ شویی، جایگاه آن در معماری، شهرسازی و منظر بوده و تحليل و بررسي اين مسأله است كه آيا آموزه هاي فنگ شويي مي تواند بر طراحی معماری و طراحي شهري موثر بوده و توليد رويكرد جديدي را سبب مي شود و همچنين آيا ريشه هاي سنتي مشتركي در استفاده از عناصر طبيعي مانند آب، خاك، آتش براي تعادل حيات معنوي و رواني در فضاي شهري در ايران و خاور دور بر اساس فنگ شويي وجود دارد.

اين کتاب به اين نتيجه دست يافته است كه آموزه های تئوری فنگ شویی می تواند بر الگوی طراحی شهری موثر باشد و تولید رویکرد جدیدی را سبب شود و اگر چه ریشه های سنتی مشترکی در استفاده از عناصر طبیعی مانند آب به جهت تقدس برای تعادل حیات معنوی و روانی در فضای شهری، در شهرسازی و معماری ایران و شهرسازی و معماری فنگ شویی وجود دارد، اما نحوه استفاده، نوع و گوناگوني نمادها در هر كدام متفاوت است كه بصورت گسترده تري در نتيجه گيري شرح داده شده است و قسمتي از بحث كه مربوط به انرژي حيات و قرارگيري در سايت مي باشد با اصول فيزيك كوانتوم و روانشناسي ژئوپاتولوژيكال(زمين آسيب شناسانه) قابل انطباق است و مي تواند مورد تاييد قرار گيرد. اما بحثي كه مربوط به عدد شانس، اقبال اشخاص، طالع بيني و نمادهاي گوناگون برمي گردد ريشه علمي نداشته و قابل پذيرش نيست.

از نمونه هاي ساخته شده در معماري و شهرسازي هيچكدام اصول معماري و شهرسازي فنگ شويي را رعايت نكرده و همه آنها برخورد سطحي داشته و تنها از بعضي نمادها استفاده هاي كلي نموده اند.

آفرینش جمعی مکان


مطالعات در فضا و زمان، امكان يافتن نظمي در بي نظمي و دريافت الگوهاي ساده را فراهم نموده، و نشان ميدهد كه محيطهاي زيستي بر اساس فرهنگ و رسوم مردم شكل گرفته و حاصل تداوم رفتارهاي ويژهاي در طي زمان هستند، كه خود دليلي بر وجودفلسفهاي خاص براي آن رفتار ميباشد. پس به دليل وجود ثبات در عمل شيوههاي گوناگون انجام كار، شناخت ثبات به اندازه تغييرو تحول از اهميت برخوردار ميشود. ثبات رفتاري انسان در محيط، حاصل خصيصهي كلي ذهن بشر و نياز به نظم بخشيدن جهان و
معنا و مفهوم دادن به آن است، ذهن بشر، جهان بينظم پيرامون را طبقهبندي كرده و مدلي آگاهانه براي جهان به وجود ميآورد. ازاين زاويه همهي محيط زيست انسان از بناها، مناظر و شهرها همه و همه حاصل اين فعاليت مي باشند . به عبارت ديگر، محيطمصنوع بيان فيزيكي ايدههاي حاصل از تبيين جهان ارزيابي ميشوند و به همين دليل است كه شكل انواع نظمها بر اساس فرهنگ-ها متفاوت رخ مينمايد.
مكانها تركيبي از نظم طبيعي و نظم انساني بوده و از مراكز با اهميت تجارب بلافصل ما از جهان محسوب ميشوند. خاصيت اصليمكان در توانايي نظم دهي، تمركز بر مقاصد، تجربه و رفتار بشري به طور فضايي است. بايد پذيرفت كه مكان بيشكل چيزي فراتر ازمحل انتزاعي دكارتي و كليتي مملو از كيفيتهاي گوناگون است. بنابراين آنچه مكان را به مركزي پر محتوا و عميق از هستي و وجود
بشري تبديل ميكند، برآيند و حاصل بر همكنش مولفههاي كالبدي، عملكردي و معنايي مكان است.
از اين زاويه فضاهاي ديرپا و عناصر تاريخي درون يك شهر، نه تنها از طريق نشانهها، روايتي از تاريخ و شكل دهنده به يك خاطرههستند، بلكه بستر مكاني و عيني روايتهايي هستند كه از طريق شيوههاي ديگر ابزار ارتباطي، همچون روايت شفاهي، منتقل مي -شوند و با اتصال به مكانها همانند صحفهاي مكانمند با نشانههاي مرئي بازسازي شده و در خاطرهي نسلهاي آتي ثبت مي شوند .
مكانها، همچنين در زمانهاي مختلف، نقشهاي گوناگون يافته و با فعاليتها و كاركردهاي متنوع، هويتي پويا مييابند، موضوعي كهبدليل حضور رويدادهاي متغيير در گذر زمان شكل ميگيرد و موجب پديدار شدن مكانهاي ديرپا در شهر ميشود.
 

قیمت قبلی: 380,000 ریال
قیمت: 361,000 ریال

خانه،تئوری قوی سیاه

سرشناسه

:

هول، استیون، ‏‫۱۹۴۷ - م.‏
Holl, Steven

‏عنوان و نام پديدآور

:

خانه: تئوری قوی سیاه/ استیون هال ؛ ترجمه افشین قربانی.

‏مشخصات نشر

:

تهران: عصر کنکاش، ‏‫۱۳۹۹.

‏مشخصات ظاهری

:

[۱۳۵]ص.: مصور (رنگی). 

‏شابک

:

‏‫ :978-622-6545-24-2

‏وضعیت فهرست نویسی

:

فیپا

‏يادداشت

:

‏‫عنوان اصلی: House : black swan theory , c2007.

‏موضوع

:

هول، استیون، ‏‫۱۹۴۷ - م.‏

‏موضوع

:

Holl, Steven

‏موضوع

:

معماری خانگی -- ایالات متحده

‏موضوع

:

Architecture, Domestic -- United States

‏موضوع

:

معماری -- ایالات متحده -- تاریخ -- قرن ۲۰م.

‏موضوع

:

Architecture -- United States -- History -- 20th century

‏موضوع

:

معماری -- ایالات متحده -- تاریخ-- ‏‫قرن ۲۱م.‏

‏موضوع

:

Architecture -- United States --History -- 21st century

‏شناسه افزوده

:

قربانی، افشین، ‏‫۱۳۷۱‏‏‏-، مترجم

‏شناسه افزوده

:

Ghorbani, Afshin

‏رده بندی کنگره

:

‏‫NA۷۲۰۸

‏رده بندی دیویی

:

‏‫۷۲۸/۰۹۷۳

‏شماره کتابشناسی ملی

:

 ۵۷۷۷۵۶۹


 
قیمت قبلی: 350,000 ریال
قیمت: 332,500 ریال

سیر اندیشه هاي معماري و شهرسازي (سنت)

تمدن های مختلف در طول تاریخ به واسطه ی ارتباطاتی که با هم داشتند، تحت تاثیر فرهنگ، علم و تجربه ی همدیگر قرار می گرفتند. این تاثیر در بعضی موارد مثبت بوده است؛ مانند تجارت بین کشورها و در بعضی موارد نیز منفی؛ همچون استعمارگری. میزان و ماندگاری این تاثیرگذاری نیز متفاوت است. با مطالعه ی این تمدن های پراکنده اما به هم پیوسته می توان به وجود ارکان های ثابت در تمدن ها همچون لزوم وجود قانون، لزوم اجتماع مدنی، نیاز به پرستش نیروی ماورا و بسیاری موارد دیگر در این تمدن ها پی برد. در واقع این نیاز ها ثابت بوده اند اما نحوه ی پاسخگویی به این نیاز ها در هر تمدن متفاوت می باشد. در این کتاب با بررسی هفت تمدن باستانی مهم تاریخ؛ بین النهرین، هند، چین، آزتک ها و مایاها، مصر، یونان و روم باستان به وجوهات مختلف آن ها  پرداخته خواهد شد.

سیر اندیشه های معماری و شهرسازی (مدرنیست)

چکیده

معماري هر دوره به منزلة آينه اي به حساب می آید كه نمایانگر تمام خصوصيات باطني زمان خود می باشد. در ایران و برخی دیگر از کشورهای در حال پیشرفت، گذر از جامعه سنتی به سوی جامعه مدرن چنان سریع رخ داد که به تبع آن شاهد تغییراتی واضح در تمامی زمینه های زندگی و معماری می باشیم. از مشکلات به وجود آمده در این دوران می توان به عدم شناخت معماران ایرانی از مفاهیم معماری مدرن و پیروی به دور از خلاقیت از معماری غربی اشاره نمود که باعث به وجود آمدن مشکلات زیرساختی در معماری معاصر ایران گردید. آنچه که در معماری معاصر ایران کمتر مورد توجه قرار گرفت، و یا در آخرین مرحله به آن پرداخته می شد، مبانی نظری معماری است، که لازمه حصول به طرح مطلوب و اصول و اندیشه های معماری را شکل می دهد. چرا که مبانی نظری، فرهنگ، اعتقادات و نیازهای اجتماعی یک جامعه را در خود گنجانده است.

این پژوهش در دو بخش مطالعات و طراحي تدوين شده است. در چهار فصل نخست كه به مطالعات اختصاص دارد، مباني نظري طرح به ریشه های پیدایش مدرنیته، فلسفه معماری مدرن، اصول کلی معماری مدرن، سبک های جهانی معماری مدرن و در نهایت به معماری مدرن و جایگاه آن در ایران می پردازد. در سه فصل بعد كه به طراحي اختصاص دارد، مصاديق طرح در ايران و جهان، مطالعات ساختگاه و روند طراحي مورد بررسي قرار گرفته است. هدف از طراحي اين مركز كمك به ارتقاء معماري ايران از طريق پژوهش، برنامه ريزي، آموزش، اطلاع رساني و مديريت كليه امور فرهنگي مرتبط با فعاليت هاي ساخت و ساز و در نهایت معرفی این هنر به دیر اقشار جامعه مي باشد. اميد است كه اين تحقيق راهگشاي معماران، دانشجویان و دست اندركاران فعاليت هاي ساخت ساز در زمينه پيشرفت همه جانبه معماري ايران قرار گيرد.

قیمت قبلی: 200,000 ریال
قیمت: 190,000 ریال

طراحی زایشی(فرم وتکنیک)

شكل سازي، از اساسي ترين پرسش ها در آموزش و حرفه
معماري ميباشد. توليدات معماري اغلب با بحث هايي درباره
درستي روش طراحي آنها، بررسي رابطه ميان فرم و عملكرد ،
زيبايي شناسي و سيستم هاي ساخت و ساز، فضا و ساختار،
نياز كاربر و هزينه هاي ساخت و ساز به هر شكل ممكن، همراه
است.
در سال هاي اخير ابزار كامپيوتري، تكنيك هاي خلاقانه اي
براي "فرم يابي " معرفي كرده اند كه طراحي و توليدات
معماري را منقلب كرده است. اين تكنيكه ا اغلب با عناويني
همچون "طراحي زايا"، "طراحي پارامتري" يا "طراحي
الگوريتمي" تعريف مي شوند. اين تكنيك ها در موافقت با
پيچيدگي هايي كه به واسطه كامپيوتر ايجاد ميشوند، روابط
قابل پيش بيني ميان فرم و بيان را نقض ميكنند تا مسير هاي
طراحي جديدي به معماران ارائه دهند كه در نتيجه آن، امكان
توسعه توپولوژيهاي به وجود مي آيد. آنها تمركز را از فرم
(kolarevic ) سازي به فرم يابي منتقل كرده اند .(كولارويچ
.(2003
منتقدان اين رويكردهاي طراحي ادعا مي كنند كه اين روش
ها، خروجي معماري را از فضا و كاربران آن جدا كرده و منجر
به كاهش كيفيت فضايي و يكپارچگي ساختمان در محيط
شهري مي شود. علاوه بر اين، برخي م عتقدند كه رويكرد ي
كاملا كامپيوتري منجر به قطع ارتباط با مدلسازي فيزيكي و
تكنيك هاي طراحي كه اساس اموزش معماري است، مي شود
و در نهايت باعث بي كيفيتي مصالح، اثرات و خواص مي شود .
با اين حال، مدتها قبل از انقلاب ديجيتال، تكنيك هاي
فرم يابي زايايي متعددي در معماري وجود داشته است. در آغاز
قرن بيستم، بسياري از معماران، مهندسان و طراحان روياگر ا
و فري اتو (Frederick kiesler) مانند فردريك كيسلر
روش هايي براي طراحي بكار گرفتند كه بسيار ،(Frei Otto)
شبيه به رويكردهاي كامپيوتري امروزي بودند. به نظر مي رسد
8 مقدمه اي بر طراحي زايشي طراحي زايشي (فرم+تكنيك)
كه تكنيك هاي طراحي كامپيوتري جديد آنچنان كه بايست ،
بديع نيستند و بكارگيري آنها بدون استفاده از ابزار هاي
كامپيوتري، امكان پذير است. آيا آنچه بايد هدف منتقدان
معماريِ ديجيتالي قرار بگيرد، ابزار است يا روش طراحي؟ در
ادامه بيشتر درمورد اين كشمكش دائمي شفاف سازي خواهد
شد.
 

قیمت قبلی: 350,000 ریال
قیمت: 332,500 ریال

فضاهای شهری تعاملی(دوستانه)

مقدمه 9
مقدمه
اين كتاب تنها يك كتاب طراحي شهري، سياست اجتماعي و يا راهنماي مديريت نيست، بلكه در واقع
تركيبي از هر سه موضوع فوق و چند موضوع ديگر بوده و چالشي بر خلق و حفظ فضاهاي عمومي موفق براي
بدست آوردن ديدگاهي جامع است، كه مجموعة طراحي و مديريت در حيطة گستردة مفهوم سياست شهري را
شامل مي شود. كتابهاي بسياري دربارة فضاهاي عمومي مطابق ديدگاه طراحي (معمولاً بصري) نوشته شده
اند و برخي نيز مطابق ديدگاه هاي سياسي نوشته شده اند. من وظيفة نسبتاً خطيري در حفظ تعادل ميان
چندين رشتة علمي را عهده دار شده ام، چرا كه احساس مي كنم كه ما تنها با اتخاذ اين رويكرد پيچيده، در
ساختن فضاهاي دوستانه تر موفق خواهيم شد. همچنانكه كين ورپول 1، يكي از نيرومندترين و باهوش ترين
مسلماً ماهيت عميق اجتماعي و اقتصادي شرايط است كه يك » : نويسندگان دربارة فضاهاي عمومي، مي گويد
اجتماع پرطراوت و فرهنگ فضاي همگاني را پي ريزي يا تخريب مي كنند، روشن است كه طراحي يا معماري
نقل شده ) « به تنهايي نمي توانند اين مسائل را حل كند، اگر چه عموماً ادعا مي شود كه آنها اين توان را دارند

خلاصه کتاب
چرا وقتي ما دارايي سرشاري در همة زمينه ها داريم براي فضاها و مكانهايي بطور بالقوه و پربار، بمنظور
لذت بردن شهروندان استفاده نمي كنيم، آيا ما اغلب محيط هاي مصنوعي آفريده ايم كه براي استفاده عمومي
بي روح يا غير دوستانه درك شده اند و در برخي موارد، قطعاً ناخوشايند هستند؟
مردم چه نوعي از فضاهاي عمومي را ترجيح مي دهند؟ اين كتاب در پي كشف آن چيزي است كه به
مي دهد، براي آنكه ما مي توانيم از گذشته و حال براي طراحي، « سرزندگي » و « هويت » برخي مكانها
نگهداري و اداره كردن محيط هاي مصنوع با كيفيت بالاتر در آينده استفاده كنيم.
اين كتاب كه با الهام از نظريه، تحقيق و مطالعات موردي تاليف شده، فاكتورهايي را شناسايي مي كند كه
مردم را به مكانهاي معين سوق مي دهد. در سالهاي 1960 و 70 ميلادي مباحث شاياني دربارة آنچه كه
محيطهاي شهري قابل سكونت را از موارد ناخوشايند (و متعاقباً مسئله دار) متمايز مي كند منتشر گرديد (به
1977 نگاه كنيد). مباحث مهم دربارة فرم و ماهيت 1961 ، راپاپورت 3 1961 ، كالن 2 عنوان مثال به جيكوبز 1
فضاها و مكانهاي موفق به توسط بحث هاي تكنيكي محدودتر دربارة قابليت پايداري فيزيكي، امنيت،
مديريت و زيبايي شناسي جانشين شده است. بسياري از مطالعات دربارة كالبد شهر (از جمله آنهايي كه توسط
اين نويسنده نوشته شده) با تحليلي از اينكه چه چيزي اشتباه است شروع مي شوند، اما اين كتاب به اينكه چه
چيزي درست است نيز نگاه خواهد كرد و چنانچه روش هاي قابل تكرار براي فضاها و مكانهاي عمومي موفق
وجود داشته باشد به آن خواهد پرداخت.
 

قیمت قبلی: 500,000 ریال
قیمت: 475,000 ریال
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید