مدل سازی اطلاعات ساختمانBIM ترجمه امین بهشتی پور

وضعیت موجودی
0 رای
قیمت قبلی: ریال1,500,000
قیمت: ریال1,425,000

ایده و مفهوم کلی هماهنگی طراحی ساخت و ساز شامل تعریف و تعیین مکانها و ابعاد مؤلفه های ساختمان در فضاهای احتمالی برای جلوگیری از اختلال بین دو یا چند رشته از جمله معماری ، سازه ، مکانیک ، الکتریک ، لوله کشی و حفاظت از آتش (MEPF) ، و همچنین سایر رشته ها، ضمن رعایت معیارهای طراحی و بهره برداری (Korman and Tatum 2001 ، Korman et al. 2003).  فرایند حل تعارضات موجود در فرآیند طراحی بسیار نیاز به دانشهایی از حوزه های مختلف است، تا با تصمیم گیری ها یکپارچه و هماهنگ شوند. (Korman et al. 2003, Wang and Leite 2016). به شکلی وسیع تر ، هماهنگی طراحی از طریق یکپارچه سازی طراحی توسط طراحان و پیمانکاران تخصصی مختلف باعث می شود تا یک طرح هماهنگ و یکپارچه را ایجاد شود که بدون درگیری بین اجزاء ساخته میشود. هماهنگی موثر در طراحی می تواند از افزایش هزینه ها ، تأخیر در برنامه ها و اختلالات ناشی از شناسایی تک بعدی موضوعات در یک حوزه خاص جلوگیری شود، زیرا طراحان حوزه کار خود و نحوه ارتباط آنها با سایر رشته ها را بهتر درک می کنند.

مدل سازی اطلاعات ساختمانBIM ترجمه امین بهشتی پور

 

مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)

به منظور هماهنگی طراحی

راهنمای طراحی و ساخت برای طراحان، پیمانکاران عمومی و پیمانکاران فرعی

 

FERNANDA L. LEITE

مترجم: امین بهشتی پور


 

 

فهرست

  • پیشگفتار
  • تقدیر و تشکر
  • درباره نویسنده

فصل1:مقدمه

ساختار این کتاب

فصل 2: تنظیم پروژه به جهت رسیدن به موفقیت

فصل 3:کیفیت مدل

فصل 4:برگزاری یک جلسه هماهنگی طراحی موفقیت آمیز

فصل 5: دستورالعمل های خاص برای پیمانکاران عمومی  و تیم هماهنگی VDC

فصل 6: رهنمودهای خاص برای معماران و مهندسان

فصل 7: دستورالعمل های خاص برای پیمانکاران فرعی و تولیدکنندگان

فصل 8: هماهنگی طراحی مبتنی بر BIM در سایر بخش های صنعت

فصل9: ملاحظات تدریس BIM

فصل10: آنچه آیندگان برای هماهنگی طراحی در اختیار دارند

فصل2: تنظیم پروژه به جهت رسیدن به موفقیت

2.0-خلاصه ای از فصل

2.1-مقدمه

2.2 نقش مالک

2.3- برنامه اجرای پروژه BIM

2.4-ترکیب تیم و مهارت های هماهنگی در طراحی

3.5-نمونه ای از مدل یکپارچه اطلاعاتی

2.6-خلاصه و جمع بندی

فصل 3:کیفیت مدل

3.0- خلاصه ای از فصل

3.1-مقدمه

3.2-تجزیه و تحلیل مدل سازی و تأثیر سطوح مختلف جزئیات  BIM

3.2.1-پروژه 1

3.2.2-پروژه 2

3.2.2- توصیف تحلیل های انجام شده

3.2.3.1-تجزیه و تحلیل روند مورد نیاز برای مدل سازی یک مدل اطلاعات ساختمان در سطوح توسعه مختلف.

3.2.3.2-تجزیه و تحلیل تأثیر سطوح توسعه (LOD) یک مدل به منظور تصمیم گیری

3.2.4-نتایج مطالعات لیت و همکاران با مطالعه در حوزه سطح توسعه (LOD)

3.2.4.1- تجزیه و تحلیل تلاش برای تولید یک مدل اطلاعات ساختمان در یک سطح توسعه (LOD) مورد نیاز

3.3 نتیجه گیری از مطالعات لیت و همکارانش

3.4-دستورالعمل های اطمینان از کیفیت مدل

3.4.1-الزامات LOD

3.4.1.1 هماهنگی های داخلی

3.4.1.2- موارد تکراری

3.4.1.3-جایگاه و موقعیت مکانی مدل

3.4.1.4-نام گذاری مدارک

3.4.1.5-زمینه رنگی BIM

3.5-خلاصه و جمع بندی

فصل 4: انجام یک هماهنگی طراحی موفق

4.0-خلاصه ای از فصل

4.1-مقدمه

4.2-صفات مجری هماهنگی طراحی موثر

  4.3-گردش کاری هماهنگی طراحی

4.3.1-مدلسازی سه بعدی

4.3.2-هماهنگی داخلی

4.3.3-تشخیص مشکلات

4.3.3.1-دسته بندی و گروه بندی مشکلات

4.3.3.2-جلسات هماهنگی طراحی

4.3.3.3-اصلاحات مدل

4.4-ویژگی های یک جلسه هماهنگی طراحی موفق

4.5 خلاصه و جمع بندی

فصل 5: دستورالعمل های ویژه برای پیمانکاران عمومی (GC) و تیم هماهنگی VDC 4

5.0-خلاصه ای از فصل

5.1-مقدمه

5.2-نقش هماهنگ کننده VDC در فرآیند هماهنگی طراحی

5.3-رابطه با سایر سهامداران

5.3.1مالک

5.3.2- طراحان

5.3.3-پیمانکاران فرعی

5.4-مطالعه موردی: ساختمان دانشگاهی در جنوب ایالات متحده

5.5-خلاصه و جمع بندی

  فصل 6: دستورالعمل های خاص برای معماران و مهندسان

6.0-خلاصه ای از فصل

6.1-مقدمه

6.2-نقش طراحان در طراحی فرآیند هماهنگی طراحی

6.2.1- تولید مدل طراحی (به عنوان مثال ، معماری ، سازه ای)

6.2.2- به روزرسانی مدل بر اساس تغییرات طراحی

6.2.3- تماس با سایر افراد حوزه طراحی مربوط به مسائل BIM

6.3- ارتباط با سایر مالکان

6.3.1-مالک

6.3.2-پیمانکار عمومی

6.3.3-پیمانکاران فرعی

6.4-مطالعه موردی: پروژه توسعه تسهیلات

6.4.1-بررسی عملکرد سازه

6.4-مطالعه موردی: پروژه توسعه تسهیلات

6.4.1-بررسی عملکرد سازه

 

6.4.2-توسعه مدل ساخت و ساز

6.4.3-روند بررسی طراحی مبتنی بر مدل

6.5-خلاصه و جمع بندی

 فصل 7: دستورالعمل های ویژه برای تولید کنندگان فرعی و سازندگان

7.0-خلاصه ای از فصل

7.1-مقدمه

7.2-نقش تولید کنندگان و پیمانکاران فرعی در فرآیند هماهنگی طراحی

7.2.1-تولید مدل مناسب

7.2.2- شرکت در جلسات هماهنگی طراحی هفتگی و الزامات توسعه مدل و ارسال مدل ایجاد شده در پلان اجرایی BIM

7.2.3-اطمینان از هماهنگی جامع مدل بین معاملات

7.2.4-به روز رسانی مدل در مرحله ساخت

7.2.5-تولید نقشه بر اساس مدل هماهنگ

7.2.6- نصب کار بر اساس مدل ساخت هماهنگ

7.3-رابطه با سایر مالکان

7.3.1-پیمانکار عمومی

7.3.2-سایر پیمانکاران

7.3.3-طراحان

7.3.4-مالکان

7.4-ساختمان دانشگاهی

7.5-خلاصه و جمع بندی

 فصل 8: هماهنگی طراحی مبتنی بر BIM در سایر بخش های صنعت ها

8.0-خلاصه ای از فصل

8.1-مقدمه

8.2- هماهنگی و زمینه های طراحی مبتنی بر BIM در پروژه های زیرساختی

8.2.1-نمونه مطالعاتی: پروژه پل رودخانه سفید

8.3-هماهنگی طراحی مبتنی بر BIM در پروژه های صنعتی

8.3.1- مطالعه موردی: پروژه توسعه پالایشگاه

8.4-خلاصه و جمع بندی

 فصل 9: ملاحظات تدریس

9.0-خلاصه ای از فصل

9.1-مقدمه

9.2-پیشینه تحقیق

9.3-توصیف دوره آموزشی

9.4-شمای کلی از تدریس و اهداف یادگیری

9.5-دوره های سازمانی و نمونه های آموزشی

9.6-مثال یک نمونه آموزشی: هماهنگی طراحی

9.6.1-بیانیه هم ترازی با اهداف یادگیری دوره

9.6.2-سخنرانی

9.6.3-جلسات عملی

9.6.4-شرح وظایف

9.7-مشارکت نمایندگان صنعت

9.8-درس های آموخته شده

9.9-خلاصه و جمع بندی

 فصل 10: آنچه آیندگان برای هماهنگی طراحی در اختیار دارند

10.0-خلاصه ای از فصل

10.1-مقدمه

10.2-شکل گیری فناوری هایی برای هماهنگی طراحی

10.2.1-واقعیت مجازی،افزوده و ترکیبی

10.2.2-هوش مصنوعی در پشتیبانی از هماهنگی طراحی خودکار

10.2.3-کامپیوتر و یادگیری عمیق در پشتیبانی از به روز رسانی های خودکار مدل

10.3-تحول دیجیتال صنعت AECFM

104-خلاصه و جمع بندی

 

 

 


 

 

نظرات کاربران درباره مدل سازی اطلاعات ساختمانBIM ترجمه امین بهشتی پور

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد مدل سازی اطلاعات ساختمانBIM ترجمه امین بهشتی پور نظر می دهد.

ارسال نظر درباره مدل سازی اطلاعات ساختمانBIM ترجمه امین بهشتی پور

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید