منابع آزمون نظام مهندسی - عصر کنکاش (منابع آزمون کارشناسی ارشد و دکتری معماری-شهرسازی-هنرهای ساخت و معماری-مدیریت پروژه-مرمت وهنر)

نشر الکترونیکی مباحث مقررات ملّی ساختمان(Web based)

 مباحث بيست و دو گانه مقررات ملّي ساختمان ايران بانضمام آخرين سال تصويب مباحث

مبحث

عنوان مباحث

اولین ویرایش

دومین ویرایش

سومین ویرایش

 چهارمین ویرایش

Title

Part

1

تعاریف

1392 

 

 

 

Definitions

1

2

نظامات اداری

1384

 

 

 

Administration

2

3

حفاظت ساختمانها در مقابل حريق

1380

 1392

 

 

Building Fire Protection

3

4

الزامات عمومي ساختمان

1387

 1392

 

 

General Building Requirements

4

5

مصالح وفرآورده هاي ساختماني

1369

1382

1389

1392

Building Materials & Products

5

6

بارهاي وارد بر ساختمان

1380

1385

1392

 

Design Loads for Buildings

6

7

پي و پي سازي

1369

1388

1392

 

Foundations

7

8

طرح واجراي ساختمانهاي بامصالح بنايي

1384

1392

 

 

Masonry Buildings

8

9

طرح و اجراي ساختمانهاي بتن آرمه

1368

1385

1388

 1392

Design and Construction of Concrete Structures

9

10

طرح و اجراي ساختمانهاي فولادي  

1368

1384

1387

 1392

Design and Construction of Steel Structures

10

11

طرح واجراي صنعتي ساختمان ها

1383

 1392

 

 

Industrialized Construction

11

12

ايمني و حفاظت كار در حين اجرا  

1372

1380

1385

 1392

Safety and Precautions in Construction

12

13

طرح و اجراي تاسيسات برقي ساختمانها

1372

1382

 

 

Electrical Installations

13

14

تاسيسات مکانیکی

1380

 1391

 

 

Mechanical Systems

14

15

آسانسورها و پلكان برقي

1380

1387

 1392

 

Elevators and Escalators

15

16

تأسيسات بهداشتی

1372

1382

1391 

 

Plumbing systems

16

17

لوله كشي گاز طبيعي

1381

1387

1389

 

Natural Gas Piping

17

18

عايق بندي و تنظيم صدا

1380

1390

 

 

Acoustics and sound Control

18

19

صرفه جويي درمصرف انرژي

1370

1381

1389

 

Energy Conservation

19

20

علائم و تابلوها

1384

 

 

 

Signs and symbols

20

21

پدافند غیرعامل

1391 

 

 

 

Passive Defense

21

22

مراقبت و نگهداري

1392

   

 

Care and maintenance

22

 

راهنماي مباحث مقررات ملّي ساختمان

 • راهنماي مبحث سيزدهم :طرح واجراي تاسيسات برقي ساختمانها
 • راهنماي طراحي واجراي قالب بندي سازه هاي بتني
 • دستورالعمل تحلیل آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای ساختمانهای بنایی غیر مسلح موجود
 • راهنماي مبحث سوم (1392) :حفاظت ساختمانها در مقابل حريق
 • راهنمای مبحث نهم(1390):طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه
 • راهنمای مبحث هفتم(1390):پی و پی سازی
 • راهنمای مبحث ششم (1390) : بارهای وارد بر ساختمان
 • راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهاي فولادي 1390
 • راهنماي مبحث بیست و یکم:پدافند غیرعامل1392 
 • راهنمای مبحث نوزدهم : صرفه جویی در مصرف انرژی 1392
 • راهنمای مبحث چهاردهم: تاسیسات مکانیکی 1392
 • راهنماي مبحث شانزدهم :تأسيسات بهداشتی 1392

 

 

طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید