مدل سازی اطلاعات ساختمان(BIM)

وضعیت موجودی
0 رای
قیمت قبلی: ریال1,100,000
قیمت: ریال1,045,000

بخشی از پیشگفتارکتاب

ساخت و ساز تازه شروع شده بود. من و مدیر پروژه یک الگویی از BIM برای این پروژه داشتیم که در ابتدا توسط مدل سازان شخص ثالث بر اساس نقشه های دو بعدی معماری ، سازه ای ، مکانیکی ، برق ، لوله کشی و ضد حریق (MEPF)در حدود 85% ارائه شد. هنگامی که ساخت و ساز برای انبار زیرزمینی ساختمان در حال ساخت بود ، پیمانکار عمومی بر اساس 100% نقشه به صورت کامل، BIM جدید دریافت کرد. این نسخه بود که در این جلسه آغازین هماهنگی طراحی ارائه شد. ما پیشنهاد کردیم که پیمانکاران جزء از این مدل BIM استفاده کنند و از آن به عنوان نقطه شروع برای هماهنگی طراحی استفاده کنند. پیمانکاران فرعی موجود در اتاق با استدلال اینکه استفاده از BIM یا محیط سه بعدی در قرارداد آنها نبوده و اکثر آنها توانایی برای تهیه نقشه های ساخت به صورت سه بعدی را ندارند و در نتیجه به شدت از کار و همکاری دست میکشند.( اگرچه برخی از آنها قبلاً به صورت سه بعدی طراحی شده اند ، اما ارائه های خود را به نقشه های دو بعدی با قراردادی از قبل تنظیم شده کاهش داده اند). آنها همچنین اذعان کردند كه "ما همیشه این كار را انجام داده ایم و پروژه ها به خوبی انجام شده اند." با توجه به این استدلال در قرارداد و با توجه به اینکه ما خریدی در دست نداریم ، تصمیم گرفتیم که با هماهنگی طراحی با روند سنتی ادامه دهیم و نقشه های دو بعدی را روی یک میز روی هم قرار دهیم. در همان زمان ، فهمیدم که این فرصتی بی نظیر برای جمع آوری داده هایی برای تحقیقات خودم است. از این رو، من در ماههای زیادی از این جلسات هماهنگی طراحی دوبعدی برای این پروژه شرکت کردم ، و با جمع آوری دقیق اطلاعات مربوط به اینکه کدام معاملات با یکدیگر هماهنگ می شدند، برای کدام منطقه از پروژه هماهنگی می کردند ، دچار چه مشکلات و مسائلی می شدند و انواع سوالات را که در حین فرآیند هماهنگی از هم می پرسیدند را جمع آوری می کردم. بعد از هر جلسه ، من به دفتر خود می رفتم و برای همان جفت معاملات و مناطقی که محور جلسه آن روز بود ،بر اساس مدل BIM اجرا می کردم و سپس نتایج را مقایسه می کردم. این امر منجر به اولین مطالعه ای شد که دقت و فراخوانی و نتایج کیفیت مدل را در هماهنگی طراحی انجام شده در دو بعدی و سه بعدی مقایسه می کند. نتایج به تفصیل در فصل 3 این کتاب ارائه شده است. پس از دکترای خود ، در ژانویه 2010 به دانشگاه تگزاس در آستین رفتم و اولین دورهBIM را در دانشکده مهندسی ارائه دادم. این مفهوم اولین بار در پاییز 2010 و در ابتدا فقط به دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه شد. تمرکز بیشتر BIM برای مهندسی ساختمان و مدیریت پروژه بود. مباحث اعم از تخمین هزینه مبتنی بر مدل ، برنامه ریزی و شبیه سازی چهاربعدی و هماهنگی طراحی در میان دیگران بود. این دوره به شدت تحت تأثیر مشاهدات و مباحثات من با شرکای صنعت ، که به طور مداوم من را به چالش کشیده اند برای اطمینان از دانش آموزان در حال بدست آوردن جدیدترین و پر ارزش ترین تجربه های یادگیری می توانند باشد. دوره من به تفصیل در فصل 9 شرح داده شده است. بخش بزرگی از دوره مربوط به هماهنگی طراحی است و در طول سالها ، من این مدل از دوره را - و همچنین سایر مدل ها - را با یک بخشی از مرجع تحویل داده ام. همان جایی است که من نیاز به انتظام بخشیدن دانش هماهنگی طراحی ، بهترین روشهای صنعت، مثالها و دستورالعملهای فرآیند را در یک محدوده دیدم. در دو دهه گذشته ، من طیف گسترده ای از اقدامات در جهت هماهنگی طراحی را مشاهده کرده ام و امیدوارم این کتاب یک نقطه شروع مشترک باشد، که با بهره گیری از آن هم سازمان ها و هم دانشجویان بتوانند به ساخت و ساز بپردازند.

 

مدل سازی اطلاعات ساختمان(BIM)

فهرست

فصل اول.مقدمه

مقدمه. ....13

فصل دوم. تنظیم پروژه به جهت رسیدن به موفقیت

خلاصه ای از فصل. ....19

1-2 مقدمه. ....19

2-2 نقش مالک... ....20

3-2 برنامه اجرای پروژه BIM... ....23

4-2  ترکیب تیم و مهارت های هماهنگی در طراحی........24 

5-2 نمونه ای از مدل یکپارچه اطلاعاتی. ....27

6-2 خلاصه و جمع بندی. ....28

فصل سوم. کیفیت مدل

خلاصه ای از فصل. ....49

1-3 مقدمه. ....50

2-3 تجزیه و تحلیل مدل سازی و تأثیر سطوح مختلف جزئیات  BIM    ....50

1-2-3 پروژه (1) ....51

2-2-3 پروژه (2) ....52

3-2-3 توصیف تحلیل های انجام شده ....53

1-3-2-3 تجزیه و تحلیل روند مورد نیاز برای مدل سازی یک مدل اطلاعات ساختمان در سطوح توسعه مختلف.............................53

2-3-2-3 تجزیه و تحلیل تأثیر سطوح توسعه (LOD) یک مدل به منظور تصمیم گیری   ....54

4-2-3 نتایج مطالعات لیت و همکاران با مطالعه در حوزه سطح توسعه (LOD) ....55

1-4-2-3 تجزیه و تحلیل تلاش برای تولید یک مدل اطلاعات ساختمان در یک سطح توسعه (LOD) مورد نیاز ....57

3-3  نتیجه گیری از مطالعات لیت و همکارانش... ....62

4-3 دستورالعمل های اطمینان از کیفیت مدل. ....63

1-4-3 الزامات LOD.. ....63

1-1-4-3 هماهنگی های داخلی. ....65

2-1-4-3 موارد تکراری......................................................... ... 65

3-1-4-3 جایگاه و موقعیت مکانی مدل............................. ... 65

4-1-4-3 نام گذاری مدارک ................................................ .. 65

5-1-4-3 زمینه رنگی BIM................................................. ....65

5-3 خلاصه و جمع بندی.. ....66

فصل چهارم. انجام یک هماهنگی طراحی موفق

خلاصه ای از فصل. ....69

1-4 مقدمه. ....69

2-4 صفات مجری هماهنگی طراحی موثر ....70

3-4 گردش کاری هماهنگی طراحی. ....71

1-3-4 مدلسازی سه بعدی.. ....72

2-3-4 هماهنگی داخلی. ....73

3-3-4 تشخیص مشکلات.. ....73

1-3-3-4  دسته بندی و گروه بندی مشکلات.. ....77

2-3-3-4  جلسات هماهنگی طراحی. ....77

3-3-3-4  اصلاحات مدل. ....80

4-4 ویژگی های یک جلسه هماهنگی طراحی موفق.. ....80

5-4 خلاصه و جمع بندی.. ....81

فصل پنجم. دستورالعمل­های ویژه برای پیمانکاران عمومی (GC) و تیم هماهنگیVDC4

خلاصه ای از فصل. ....83

1-5 مقدمه ...83

2-5 نقش هماهنگ کننده VDC در فرآیند هماهنگی طراحی  ....84

3-5 رابطه با سایر سهامداران. ....91

1-3-5 مالک... ....91

2-3-5 طراحان. ....91

3-3-5 پیمانکاران جزء ....92

4-5 مطالعه موردی: ساختمان دانشگاهی در جنوب ایالات متحده ....92

خلاصه و جمع­بندی.. ....96

فصل ششم. دستورالعمل های خاص برای معماران و مهندسان

خلاصه ای از فصل.. ....99

1-6 مقدمه. ....99

2-6 نقش طراحان در طراحی فرآیند هماهنگی طراحی... 102

1-2-6 تولید مدل طراحی (به عنوان مثال ، معماری ، سازه ای)...................................................................................... 102

2-2-6 به روزرسانی مدل بر اساس تغییرات طراحی.. ..103

3-2-6 تماس با سایر افراد حوزه طراحی مربوط به مسائل BIM    ..103

3-6 ارتباط با سایر مالکان. ..103

1-3-6 مالک... ..103

2-3-6 پیمانکار عمومی. ..104

3-3-6 پیمانکاران جزء ..104

4-6  مطالعه موردی: پروژه توسعه تسهیلات.. ..104

1-4-6 بررسی عملکرد سازه ..105

2-4-6 توسعه مدل ساخت و ساز ..106

3-4-6 روند بررسی طراحی مبتنی بر مدل. ..109

5-6 خلاصه و جمع بندی.. ..112

فصل هفتم. دستورالعمل های ویژه برای تولید کنندگان فرعی و سازندگان

خلاصه­ای از فصل. ..115

1-7 مقدمه. ..116

2-7 نقش تولید کنندگان و پیمانکاران جزء در فرآیند هماهنگی طراحی  ..116

 1-2-7 تولید مدل مناسب.. ..118

2-2-7 شرکت در جلسات هماهنگی طراحی هفتگی و الزامات توسعه مدل و ارسال مدل ایجاد شده در پلان اجرایی BIM    ..119

3-2-7 اطمینان از هماهنگی جامع مدل بین معاملات. ..119

4-2-7 به روز رسانی مدل در مرحله ساخت.. ..119

5-2-7 تولید نقشه بر اساس مدل هماهنگ... ..119

6-2-7 نصب کار بر اساس مدل ساخت هماهنگ... ..119

3-7 رابطه با سایر مالکان. ..120

1-3-7 پیمانکار عمومی. ..121

2-3-7 سایر پیمانکاران. ..122

3-3-7 طراحان. ..122

4-3-7 مالکان. ..122

4-7 ساختمان دانشگاهی. ..122

5-7 خلاصه و جمع­بندی.. ..127

فصل هشتم. هماهنگی طراحی مبتنی بر BIM در سایر بخش های صنعت ها

خلاصه ای از فصل ..129

1-8 مقدمه. ..129

2-8 هماهنگی و زمینه های طراحی مبتنی بر BIM در پروژه های زیرساختی  ..130

3-8 نمونه مطالعاتی: پروژه پل رودخانه سفید. ..136

1-3-8 مطالعه موردی: پروژه توسعه پالایشگاه ..139

4-8 خلاصه و جمع بندی.. ..140

فصل نهم. ملاحظات تدریس

خلاصه­ای از فصل. ..143

1-9 مقدمه. ..144

2-9 پیشینه تحقیق.. ..144

3-9 توصیف دوره آموزشی. ..146

4-9 شمای کلی از تدریس و اهداف یادگیری.. ..147

5-9 دوره های سازمانی و نمونه های آموزشی. ..147

6-9 مثال یک نمونه آموزشی: هماهنگی طراحی. ..149

1-6-9 بیانیه هم ترازی با اهداف یادگیری دوره ..149

2-6-9 سخنرانی. ..150

3-6-9 جلسات عملی. ..151

4-6-9 شرح وظایف.. ..151

7-9 مشارکت نمایندگان صنعت ..154

8-9 درس های آموخته شده ..156

9-9 خلاصه و جمع بندی.. ..157

فصل دهم. آنچه آیندگان برای هماهنگی طراحی در اختیار دارند

 خلاصه­ای از فصل. 159

1-10 مقدمه. 159

2-10 شکل گیری فناوری هایی برای هماهنگی طراحی. 161

1-2-10 واقعیت مجازی،افزوده و ترکیبی. 162

2-2-10 هوش مصنوعی در پشتیبانی از هماهنگی طراحی خودکار 164

3-2-10 کامپیوتر و یادگیری عمیق در پشتیبانی از به روز رسانی های خودکار مدل  167

3-10 تحول دیجیتال صنعت AECFM... 169

4-10 خلاصه و جمع بندی..170

مدل سازی اطلاعات ساختمان(BIM)

کد محصول 285
وزن 265 گرم

نظرات کاربران درباره مدل سازی اطلاعات ساختمان(BIM)

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد مدل سازی اطلاعات ساختمان(BIM) نظر می دهد.

ارسال نظر درباره مدل سازی اطلاعات ساختمان(BIM)

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید