راه به سوی شهر خلاق،فرآیند مشارکتی خلاقانه

وضعیت موجودی
4 رای
قیمت قبلی: ریال1,400,000
قیمت: ریال1,330,000

فهم معنای طراحی شهری، بر اساس قاعده "دور هرمنوتیکی" در قالب چرخه­ای مستمر از تاویل دو سپهر "نظریه"و عمل صورت می­پذیرد. ضرورت فهم "جزء" در بستر "کل": تعامل مقیاس­های محلی و راهبردی.

   طراحی شهری، فرآیند شکل بخشی به فرم کالبدی شهر است و در این میان "فضای همگانی" فقط معرف جنبه­ای از جوانب "فرم شهر" و نه لزوما تمامیت آن می­باشد. به عبارت دیگر در حالیکه طراحی فضای همگانی، بخشی از طراحی شهری را تشکیل می­دهد، معهذا فروکاستن کلیت "طراحی شهری" به "طراحی فضاهای شهری" موجب می­گردد که طیف کامل عمل طراحی شهری متشکل از پیوستاری از مداخلات در سطوح گوناگون، مورد غفلت قرار گیرد. در دوران اولیه شکل­گیری طراحی شهری بعضا تصور می­گردد با تحدید "بزرگی موقعیت مداخله" و تعریف قلمرو طراحی شهری به عنوان حرفه­ای که به طراحی فضاهای شهری و یا رشته­ای از طراحی که "با موقعیت­های شهری با مساحت حدود نیم مایل مربع سروکار دارد"این رشته و حرفه را تعریف نمایند.  (Banham, 1976, 130)حال آنکه در سال­های اخیر قلمرو طراحی شهری حتی طراحی حوزه مناطق کلانشهری را در برگرفته و به بیان دیگر مقیاس و اندازه محدودی برای موقعیت­های مداخله آن نمی­توان تعریف نمود. (گلکار، 1378، 15)

راه به سوی شهر خلاق،فرآیند مشارکتی خلاقانه

 

فهرست  کلی کتاب

عنوان

 

صفحه

فصل اول: فرآیند

 

 

مقدمه

................................................................................................................................

23

1-1 نظریه فرآیند

................................................................................................................................

24

1-2 تعریف فرآیند

................................................................................................................................

26

1-3 فرآیند طراحی و برنامه­ریزی شهری

................................................................................................................................

26

1-4 دلایل استفاده از فرآیند در طراحی و برنامه­ریزی شهری

................................................................................................................................

29

1-5 گونه­بندی فرآیندهای طراحی و برنامه­ریزی شهری

................................................................................................................................

31

1-6 بررسی الگوهای مختلف فرآیند

................................................................................................................................

32

1-6-1 فرآیند دکارتی (استقرایی)

................................................................................................................................

34

1-6-2 فرآیند طراحی فرضیه آزما-قیاسی (الگوی حدس و ابطال یا الگوی روش علمی)

................................................................................................................................

36

1-6-3 فرآیند مسئله­گشا – تصمیم­ساز

................................................................................................................................

37

1-6-4 فرآیند شهودی

................................................................................................................................

38

1-6-5 فرآیند جامع – عقلایی

................................................................................................................................

41

1-6-6­ فرآیند راهبردی

................................................................................................................................

45

1-6-7 فرآیند ارتباطی (تعاملی، همکارانه، جدلی)

................................................................................................................................

50

1-7 بررسی و مقایسه فرآیندها (تدوین چارچوب فرآیند "مشارکتی-خلاقانه")

................................................................................................................................

54

1-7-1 بررسی اصطلاح شناختی

................................................................................................................................

54

1-7-2 بررسی ترتیب مراحل

................................................................................................................................

55

1-7-3 بررسی ماهوی فرآیندها

................................................................................................................................

55

1-7-4 بررسی­نقش­"عقلانیت"­در­فرآیندها

................................................................................................................................

56

1-7-5 بررسی­امکان­"بهینه­یابی" راه­حل­ها

................................................................................................................................

57

1-7-6­بررسی­نقش­"مشارکت"­در فرآیندها

................................................................................................................................

59

فصل دوم: مشارکت

 

 

مقدمه

................................................................................................................................

69

2-1 حقوق شهروندی

................................................................................................................................

71

2-1-1 جایگاه مشاركت و آموزش در حقوق شهروندی

................................................................................................................................

73

2-2 مشاركت

................................................................................................................................

76

2-2-1 مروری بر سیر تاریخی مشارکت

................................................................................................................................

79

2-2-2  نظريات مشاركت

................................................................................................................................

82

2-2-2-1 نظريه مشاركتي جان ترنر

................................................................................................................................

83

2-2-2-2 نظريه مشاركتي جيمز ميجلي

................................................................................................................................

84

2-2-2-3 نظريه مشاركتي شري ارنشتاين

................................................................................................................................

85

2-2-2-4 نظريه مشاركتي ديويد دريسكل

................................................................................................................................

88

2-2-2-5 نظريه مشاركتي يورگن هابرماس

................................................................................................................................

89

2-2-2-6 جمع­بندی نظریات مشارکت

................................................................................................................................

90

2-2-3  گونه­­بندی انواع مشارکت

................................................................................................................................

91

2-2-4  طراحی شهری مشارکتی

................................................................................................................................

96

2-2-5  مدیریت شهری مشارکتی

................................................................................................................................

102

2-2-5-1 وظایف و اختیارات شهرداری­ها

................................................................................................................................

105

2-2-5-2 عوامل موثر بر مشارکت مردم با شهرداری

................................................................................................................................

106

2-2-6 طراحی و مدیریت شهری مشارکتی در ایران

................................................................................................................................

108

2-2-7 روش­ها و تکنیک­های طراحی شهری مشارکتی

................................................................................................................................

110

2-2-7-1 گونه­بندی روش­ها و تکنیک­های طراحی شهری مشارکتی

................................................................................................................................

112

2-2-7-1-1روش­های آگاهی­بخش

................................................................................................................................

113

2-2-7-1-2 روش­های غیر مستقیم

................................................................................................................................

113

2-2-7-1-3 روش تعامل گروهی

................................................................................................................................

114

2-2-7-1-3-1 شارت

................................................................................................................................

114

2-2-7-1-3-2 تکنیک مکان­سنجی (پلیس چک یا چک لیست)

................................................................................................................................

117

2-2-7-1-4 روش­های باز

................................................................................................................................

119

2-2-7-1-5 روش­های طوفان مغزی

................................................................................................................................

120

2-2-7-2 تحلیل و بررسی روش­ها و تکنیک­های طراحی شهری مشارکتی

................................................................................................................................

123

2-3 کلام آخر (در بحث مشارکت)

................................................................................................................................

126

فصل سوم: خلاقیت

 

 

مقدمه

................................................................................................................................

133

3-1 پیشینه مطالعات در زمینه خلاقیت

................................................................................................................................

136

3-2 بررسی مولفه­های خلاقیت

................................................................................................................................

139

3-3 روش­های اندیشه خلاقانه

................................................................................................................................

143

3-4 خلاقیت؛ فرد، فرآیند

................................................................................................................................

144

3-4-1 خلاقیت فردی

................................................................................................................................

144

3-4-1-1 ویژگی­های افراد خلاق

................................................................................................................................

144

3-4-1-2 سرچشمه­های اجتماعی بروز خلاقیت فردی

................................................................................................................................

148

3-4-1-3 موانع اجتماعی بروز خلاقیت فردی

................................................................................................................................

149

3-4-2 فرآیند خلاقیت

................................................................................................................................

150

3-4-3 ابعاد، شاخص­ها و معیارهای خلاقیت

................................................................................................................................

154

3-4-3-1 بررسی مطالعات پیرامون تعریف خلاقیت (فرد و فرآیند)

................................................................................................................................

154

3-4-3-2 تعریف خلاقیت

................................................................................................................................

163

3-4-3-3 بررسی پارامترهای خلاقیت در قالب فرد (شهروندان خلاق) و فرآیند

................................................................................................................................

164

3-5 پیشنهادها و راهبردها

................................................................................................................................

167

3-5-1 راهبردهای مرتبط با ارتقای خلاقیت فردی (شهروندان؛ طراحان، مدیران و مسئولان شهری)

................................................................................................................................

170

3-5-2 راهبردهای مرتبط با فرآیند خلاقیت

................................................................................................................................

171

فصل چهارم: فرآیند طراحی شهری مشارکتی- خلاقانه

 

 

 

مقدمه

................................................................................................................................

175

4-1 پیش­زمینه­های فرآیند طراحي شهري مشاركتي- خلاقانه

................................................................................................................................

180

4-2 حکمروایی شهری؛ به سوی فرآیند طراحی شهری مشارکتی- خلاقانه

................................................................................................................................

182

4-3  به سوی فرآیند مشارکتی- خلاقانه

................................................................................................................................

188

4-3-1 امتیازدهی؛ راه به سوی طراحی مشارکتی نهفته در فرآیند خلاقانه

................................................................................................................................

197

4-4 تدوین چارچوب فرآیند مشارکتی- خلاقانه

................................................................................................................................

199

4-5 مدل فرآیند مشارکتی- خلاقانه

................................................................................................................................

203

4-5-1 ویژگی­های فرآیند مشارکتی- خلاقانه

................................................................................................................................

204

4-5-2 مراحل فرآیند مشارکتی- خلاقانه

................................................................................................................................

209

4-5-2-1 تشکیل تیم پروژه و ایجاد انگیزه

................................................................................................................................

209

4-5-2-2 مسئله­یابی و تعریف مسئله

................................................................................................................................

210

4-5-2-3 آماده­سازی؛ (تحقیق، آموزش)

................................................................................................................................

210

4-5-2-4 ایده­یابی و توسعه ایده­ها (اشراق)

................................................................................................................................

211

4-5-2-5 ارزیابی ایده­ها (اثبات)

................................................................................................................................

212

4-5-2-6 انتخاب و اجرای ایده؛ برنامه اقدامات (مرحله اجرایی)

................................................................................................................................

214

4-5-2-7 پایش و ارزیابی پس از بهره­برداری

................................................................................................................................

218

4-5-3 چشم­اندازسازی مشارکتی

................................................................................................................................

221

4-5-3-1 فرآیند چشم­اندازسازی مشارکتی

................................................................................................................................

226

4-5-3-2 مدل چشم­اندازسازی مشارکتی CDS

................................................................................................................................

227

4-5-3-3 مدل چشم­انداز­سازی مشارکتی "ارگون"

................................................................................................................................

230

4-5-3-3-1 تعداد سناریوها در مدل آرگون

................................................................................................................................

233

4-5-3-4 ضرورت چهارچوب­بندی در فعالیت چشم­اندازسازی مشارکتی

................................................................................................................................

234

4-5-3-5 پایه­های اصلی فرآیند چشم­اندازسازی مشارکتی

................................................................................................................................

235

4-5-3-6 بیانیه چشم­انداز مشارکتی

................................................................................................................................

237

4-6 زبان مشترك (ابزار طراحي) در فرآيند مشارکتی- خلاقانه

................................................................................................................................

239

4-6-1 روش پیشنهادی در فرآیند "مشارکتی- خلاقانه".

................................................................................................................................

241

4-7 تصمیم­گیری در فرآیند مشارکتی- خلاقانه

................................................................................................................................

244

4-8 نظارت مردمی در فرآیند مشارکتی- خلاقانه

................................................................................................................................

245

4-9 سازوکارهای اجرایی فرآیند مشارکتی- خلاقانه

................................................................................................................................

245

4-10 گروه­های هدف در فرآیند مشارکت خلاقانه

................................................................................................................................

247

4-11 معیارهای انتخاب گروه­های مشارکتی

................................................................................................................................

248

4-12 مدت زمان اجرای پروژه

................................................................................................................................

248

4-13 برنامه­ریزی فرآیند مشارکتی- خلاقانه

................................................................................................................................

249

4-14 کلام آخر

................................................................................................................................

251

فهرست منابع

................................................................................................................................

255

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

راه به سوی شهر خلاق،فرآیند مشارکتی خلاقانه

کد محصول 282
وزن 400 گرم

نظرات کاربران درباره راه به سوی شهر خلاق،فرآیند مشارکتی خلاقانه

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد راه به سوی شهر خلاق،فرآیند مشارکتی خلاقانه نظر می دهد.

ارسال نظر درباره راه به سوی شهر خلاق،فرآیند مشارکتی خلاقانه

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید